Кои сме ние

Ние вярваме

Библията

Ние вярваме в Библията, Боговдъхновеното Слово на Бога, написано от ръцете на хора, под директното водителството на Святия Дух, на него се основава нашата вяра и доктрина.

Триединство

Ние вярваме в Един Вечен Бог, Създател на всичко видимо и невидимо. Той съществува в три лица: Бог Отец, Бог Син и Бог Святия Дух.

Исус Христос

Ние вярваме в Господ Исус Христос, заедно като Бог и човек. Роден от девицата Мария, за да разкрие Бог, живял безгрешен и съвършен живот, умрял на кръст вместо нас и възкръснал. Ние вярваме, че Господ Исус сега седи отдясно на Бог Отец. Ние вярваме, че Исус ще се върне отново, както е обещал.

Святия дух

Ние вярваме в Святия Дух, който изобличава света за грях. Ние вярваме, че за да живеем свят и плодоносен живот, който Бог очаква от нас, ние трябва да бъдем кръстени със силата на Святия Дух, което следва новорождението. Изпълването със Святия Дух дава на вярващите сила да бъдат свидетели за Исус Христос, дава възможност да се практикуват духовните дарби и говорене на чужди езици.

Спасението

Ние вярваме, че Исус умря на кръста и проля кръвта си за нашите грехове. Ние вярваме, че спасението се основава на нашата вяра за това, което Исус направи на кръста за нас. Ние вярваме, че Исус възкръсна от мъртвите и ще дойде скоро.

Водно кръщение

Ние вярваме, че водното кръщение е символ на изчистваща сила на кръвта на Исуса и свидетелство за нашата вяра в Господ Исус Христос.

Изцеление

Ние вярваме, че Бог иска да ни изцери, за да живеем здрав и победоносен живот, за да можем да помагаме по-ефективно и на другите. Физическото изцеление е поради жертвата на Исус и се получава чрез вяра, полагане на ръце, чрез помазване с масло, и чрез молитвата с вяра.

Причастие

Чрез периодичното приемане на Господната Вечеря ние си спомняме за това, което Исус направи на кръста.

Ние вярваме

Ние вярваме

Нашата история

Нашата история

Служители

Служители

Контакти

Контакти

Събития и служби

Събития и служби