Църква “Дом на радост”, гр. Банкя

Църква “Дом на радост”, Банкя

Църква “Дом на радост”, Банкя

Ако имате нужда от думи на надежда, любов на дело, свръхестествено изцеление и послание за изобилен живот в Бога, заповядайте в Молитвеният Дом гр. Банкя на Богослужения всяка седмица:

  • НЕДЕЛЯ от 9:30 часа
  • ЧЕТВЪРТЪК от 18:30 часа

Служители: пастор Ани Тотева, пастор Валентин Златанов

Адрес: гр. Банкя, ул. “Кирил и Методий”16

Ние вярваме, че всичко е възможно чрез Исуса Христа!

Гост п-р Даниел Дайер
Банкя 2014
Водно кръщение Банкя юли 2012
Църква “Дом на радост”, гр. Банкя. Рождество 2010 г.
Църква “Дом на радост”, гр. Банкя.