Международно служение

Международно служение

Международно служение

Америка

Америка

Лондон

Лондон

Израел

Израел

Македония

Македония

Други

Други

Международно служение албуми // International ministry gallery

Пастирска конференция в Македония
Македония
Мисионерско пътуване до САЩ
Молитвена конференция Париж 2017
Мисионерско пътуване Лондон
МИСИЯ САЩ 2015
МИСИЯ САЩ 2014
МИСИЯ САЩ 2013
Мисия в Солун 2014
МИСИЯ В МАКЕДОНИЯ 2014
МАКЕДОНИЯ СЕПТЕМВРИ 2013
Българска конференция Лондон 2012
Trip to USA 2011
Мисионерско пътуване Utah for Jesus 2013
Joshua Generation Leaders' Summit 2011
Joshua Generation Leaders' Summit France
Мисионерско пътуване до Македония 2011
Мисионерско пътуване до САЩ 2010
Израел ноември 2011