Битие глава 1

Книга
Глава
1
В начало Бог създаде небето и земята.
2
А земята беше пуста и неустроена; и тъмнина покриваше бездната; и Божият Дух се носеше над водата.
3
И Бог каза: Да бъде светлина. И стана светлина.
4
И Бог видя, че светлината беше добро; и Бог раздели светлината от тъмнината.
5
И Бог нарече светлината Ден, а тъмнината нарече Нощ. И стана вечер, и стана утро, ден първи.
6
И Бог каза: Да бъде простор посред водите, който да раздели вода от вода.
7
И Бог направи простора; и раздели водата, която беше под простора, от водата, която беше над простора; и стана така.
8
И Бог нарече простора Небе. И стана вечер, и стана утро, ден втори.
9
И Бог каза: Да се събере на едно място водата, която е под небето, та да се яви сушата; и стана така.
10
И Бог нарече сушата Земя, а събраната вода нарече Морета; и Бог видя, че беше добро.
11
И Бог каза: Да произрасти земята крехка трева, трева семеносна и плодоносно дърво, което да ражда плод, според вида си, чието семе да е в него на земята; и стана така.
12
Земята произрасти крехка трева, трева която да дава семе, според вида си, и дърво, което да ражда плод, според вида си, чието семе е в него; и Бог видя, че беше добро.
13
И стана вечер, и стана утро, ден трети.
14
И Бог каза: Да има светлина на небесния простор, за да разделят деня от нощта; нека служат за знаци и за показване времената, дните и годините;
15
и да бъдат за светила на небесния простор, за да осветляват земята; и стана така.
16
Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило, за да владее деня, а по-малкото светило, за да владее нощта; създаде и звездите.
17
И Бог ги постави на небесния простор, за да осветляват земята,
18
да владеят деня и нощта, и да разделят светлината от тъмнината; и Бог видя, че беше добро.
19
И стана вечер, и стана утро, ден четвърти.
20
И Бог каза: Да произведе водата изобилно множества одушевени влечуги, и птици да хвърчат над земята по небесния простор.
21
И Бог създаде големите морски чудовища и всяко одушевено същество, което се движи, които водата произведе изобилно, според видовете им, и всяка крилата птица според вида й; и Бог видя, че беше добро.
22
И благослови ги Бог, казвайки: Плодете се, размножавайте се и напълнете водите в моретата; нека се размножават и птиците по земята.
23
И стана вечер, и стана утро, ден пети.
24
И Бог каза: Да произведе земята одушевени животни, според видовете им: добитък, влечуги и земни зверове, според видовете им; и стана така.
25
Бог създаде земните зверове според видовете им, добитъка - според видовете му, и всичко което пълзи по земята, според видовете му; и Бог видя, че беше добро.
26
И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята.
27
И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде.
28
И Бог ги благослови. И рече им Бог: Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и обладайте я, и владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята.
29
И Бог рече: Вижте, давам ви всяка семеносна трева, която е по лицето на цялата земя и всяко дърво, което има в себе си плод на семеносно дърво; те ще ви бъдат за храна.
30
А на всичките земни зверове, на всичките въздушни птици, и на всичко, което пълзи по земята, в което има живот, [давам], всяка зелена трева за храна; и стана така.
31
И Бог видя всичко, което създаде; и, ето, беше твърде добро. И стана вечер, и стана утро, ден шести.