Галерия Църква “Дом на радост”, Люлин

Водно кръщение юни 2016