ХВАЛЕНИЕ

Екипът за хваление и поклонение на църква "Дом на радост" е познат под името ‘"Fireflies". Призванието на екипът за хваление и поклонение е да води сърцата на хората в по-дълбоки преживявания в Божието присъствие. Хвалението и поклонението са много важно служение и това ще бъде служението на всички ни, когато отидем в Небесата.

Ние сме създадени да Го хвалим. Fireflies имат албум "Вярвам" и са вдъхновение за много църкви по цяла България.