МЛАДЕЖКО СЛУЖЕНИЕ

Ние вярваме, че младите хора могат да бъдат наистина запалени за Бог и че той може да ни използва в работата за Царството, но има много предизвикателства за младите в света, повече от всякога досега. Нашето видение е да обучаваме младите да се покоряват на Бог, да се противят на дявола и той ще бяга от тях, както е обещано в Яков 4:7.