НИЕ ВЯРВАМЕ

НИЕ ВЯРВАМЕ

БИБЛИЯТА

Ние вярваме в БиблиятаБоговдъхновеното Слово на Боганаписано от ръцете на хорапод директното водителството на Святия Духна него се основава нашата вяра и доктрина.


ТРИЕДИНСТВО

Ние вярваме в Един Вечен БогСъздател на всичко видимо и невидимоТой съществува в три лицаБог ОтецБог Син и Бог Святия Дух. 


ИСУС  ХРИСТОС

Ние вярваме в Господ Исус Христосзаедно като Бог и човекРоден от девицата Марияза да разкрие Богживял безгрешен и съвършен животумрял на кръст вместо нас и възкръсналНие вярвамече Господ Исус сега седи отдясно на Бог ОтецНие вярвамече Исус ще се върне отновокакто е обещал. 


СВЯТИЯ ДУХ

Ние вярваме  в Святия Духкойто изобличава света за гряхНие вярвамече за да живеем свят и плодоносен животкойто Бог очаква от насние трябва да бъдем кръстени със силата на Святия Духкоето следва новорождениетоИзпълването със Святия Дух дава на вярващите сила да бъдат свидетели за Исус Христосдава възможност да се практикуват духовните дарби и говорене на чужди езици. 


СПАСЕНИЕТО

Ние вярвамече Исус умря на кръста и проля кръвта си за нашите греховеНие вярвамече спасението се основава на нашата вяра за товакоето Исус направи на кръста за насНие вярвамече Исус възкръсна от мъртвите и ще дойде скоро.


ВОДНО КРЪЩЕНИЕ

Ние вярвамече водното кръщение е символ на изчистваща сила на кръвта на Исуса и свидетелство за нашата вяра в Господ Исус Христос.


ИЗЦЕЛЕНИЕ

Ние вярвамече Бог иска да ни изцериза да живеем здрав и победоносен животза да можем да помагаме по-ефективно и на другитеФизическото изцеление е поради жертвата на Исус и се получава чрез вяраполагане на ръцечрез помазване с маслои чрез молитвата с вяра.


ПРИЧАСТИЕ

Чрез периодичното приемане на Господната Вечеря ние си спомняме за товакоето Исус направи на кръста.