ПОСЯВАНЕ НА СЕМЕТО

Ние вярваме в Божието Слово и сме приели присърце стиха от Яков 1:27. 

Чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца, ето що е: да пригледва човек сирачетата и вдовиците в неволята им, и да пази себе си неопетнен от света.

Имаме хора със сърца, които обичат сирачетата и обичат да ги посещават няколко пъти в годината. Отворени сме да разширим екипа с хора, които чувстват призива да отидат и да помогнат. Също имаме и вдовици, които живеят сами и имат нужда от помощ с хранителни продукти и плащането на месечните сметки. Господ има специални благословения за такъв тип помагане.