НАШАТА ИСТОРИЯ

ИСТОРИЯТА НА ЦЪРКВА “ДОМ НА РАДОСТ”

Църква “Дом на радост” е създадена през 1989 година в дома на една вдовица в град София по видение на пастор Милчо Тотев. Това се случва няколко месеца преди да падне комунистическия режим в България. В тези години е строго забранено изповядането на вярата в Бога и ходенето на църква. В следствие на засиленото гонение на вярващите, много проповедници и пастори са хвърляни в затвори и лагери, а семействата им са изселвани от градовете, без информация едни за други. През ноември, същата година Бог извършва велико дело и този режим пада.

Пастор Милчо Тотев чува Божия глас да постави основи на църква в жк. Люлин. Малко след това получава обаждане от възрастна сестра, която му казва, че ул. Връх Манчо в квартал Модерно предградие (в близост до жк. Люлин) се събира една малка група жени, които се молят за служител. Той, заедно със семейството, започват да служат. За кратко време от малко събрание в една стая, църквата се разраства и се налага премахването на врата към друга стая, за да се удвои мястото. Църквата стартира предимно от възрастни жени, но за кратко време тя става младежка. Пастор Милчо Тотев дързостно проповядва на открито по стадиони и площади Божието слово. В началото на 90-те години, заедно с екип, тръгват на евангелизационни походи в цялата страна. От град на град, по площадите, множество хора предават живота си на Исус. Бог ивършва много чудеса на изцеление: глухи прочуват, слепи проглеждат, куци прохождат. За един ден в Благоевград около 1000 души взимат водно кръщение в реката, близо до града. Бог дава видение да се открият нови църкви в различни квартали на София. Млади хора са обучавани и изпращани да служат. Общо седем църкви се организирват към църква “Дом на радост”. Чрез служението на пастор Милчо Тотев в страната се създават множество църкви. В България в този период има голямо съживление.


БИОГРАФИЯ НА ЕПИСКОП МИЛЧО ТОТЕВ


Милчо Иванов Тотев е роден на 8 ноември, 1947 година в град Ямбол. Израства в семейство на християни, протестанти. На 23 години Бог го среща лично и той решава да следва Исус Христос. Жени се за Аничка Бобева Тотева през 1970 година. Запознават се в евангелска църква Подуяне, София, където и двамата са част от младежката група. Те имат 2 деца - Емануил и Борислава, и трима внуци. И двете им деца в ранна детска възраст приемат Исус, като техен Спасител и помагат в служението. Емануил е пастор на църква „Нов Ден”, София, където служи със своята съпруга Силвана. Занимава се и професионално с музика. В момента е основател и част от музикална група Alex&4give. Борислава е ръководител на хваление в църква „Дом на радост”, гр. София. Неговия зет Владимир е пастор на същата църква.

През ранните години на 20-ти век, дядото на Милчо приема Господ, когато е на фронтовата линия по време на Първата Световна Война, когато получава слово от Бога. Когато се прибира жив у дома, става православен християнин. Един ден двама мисионери, руски Американци идват с помазанието от Азуза Стрийт и го спират на гарата на неговото село. Когато те се молят за него той приема Святия Дух. В следствие на това, го изпъждат от православната църква и той започва да проповядва благовестието по улиците в села и градове. Основател е на 28 църкви в цялата страна със силата на Бога и чудеса. Той преминава при Бог на 93 годишна възраст в добро здраве, без болести. Неговото пълно свидетелство може да се прочете в книгата „Водени от Святия Дух”.

Милчо получава кръщение в Святия Дух през 1969 г. и става свидетел за Исус. По-късно старейшините (пасторите) от Петдесятният съюз разпознават в него дара на Святия Дух и започват да го приготвят за служител. През 1976 г. Милчо се премества със семейството си да работи в град, в планината, където започва да служи в малка църква. През 1980 става пастор на църква в град Кюстендил, след 6 години служение той е извикан в София за да стане пастор на Първа Петдесятна църква. Той е втори пастор след Председателят на Петдесятния Съюз.

През 1988 година Милчо, заедно със съпругата си Ани, присъстват на конференция в Англия, Изток- Запад с участието на пастор Джон Остийн в Карлсрухе, Германия.

Бог разтърсва и умножава неговата вяра. Приемайки помазание се връща в България, където започва дръзновено да проповядва в Първа Петдесятна Църква. Църквата се напълва с много млади хора, което става причина за преследването му от комунистическото управление, и отстраняването му от служение. Той става един от последните репресирани пастори преди падането на комунистическия режим. Без работа и без право да проповядва.

Няколко месеца по-късно комунизма пада и пастор Тотев тръгва с дървен кръст в центъра на София, заедно с хилядите млади хора. Започва дръзновено да проповядва Исус, като Господ на България. Това е началото на едно голямо съживление в България.

В период от 3-4 години, Милчо Тотев създава стотици църкви на пълното евангелие в цялата страна. В продължение на 20 години той проповядва в повече от 20 различни страни. Участва в много евангелизации и походи в САЩ, Русия, Беларус, Сибир, Украйна, Гърция, Швеция, Финландия, Франция, Англия, Германия, Южна Африка, Филипините и много други.

През 1999 пастор Тотев е поканен на конференция с участието на Ти Ел Озборн - TL Osborne в Англия. По време на този конференция е ръкоположен за епископ с международно служение. Ръкоположен и от трима епископи и архиепископ Ърл Полк от Атланта от ICCC, Атланта, Джоржия.

Епископ Тотев пастирува 3 църкви в София и построява две църковни сгради. Като епископ отговаря за 15 църкви към НА Обедини Божии Църкви. Учередява и оглавява съборна структура “Единни в Христа”.

През април, 2010 година сменя своето гражданство с небесно, и сега се радва в присъствието на Своя Господ Исус Христос. Преди смъртта си той е разпознат като евангелизатора на България.